ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

σταυρόλεξο

Λύσε το σταυρόλεξο

  1               
2             3     4   
         5        
    6             
               
7                 
               
    8             
               
    9             
               

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

2. Η ενέργεια που παράγεται από τη μετατροπή της χημικής και της κινητικής ενέργειας
5. Η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο.
7. Η ενέργεια που παράγεται από τη σχάση των ατόμων.
8. Έτσι λέγεται η κινητική και η δυναμική ενέργεια μαζί.
9. Η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Η ενέργεια που παράγεται από το κέντρο της γης.
3. Η ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου.
4. Η ενέργεια που παράγεται από την καύση.
6. Η ενέργεια που έχει ένα σώμα εξαιτίας της θέσης του ή της παραμόρφωσής του.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ


ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ ) !!!!! ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ , ΦΑΝΗ ;;;